O όρος “έξυπνος”, “ευφυής” και άλλοι συναφείς προσδιορισμοί, χρησιμοποιούνται συχνά τα τελευταία χρόνια για διάφορες τεχνολογίες, συστήματα, προϊόντα διαδικασίες …ακόμα και για κτίρια ή πόλεις! Η χρήση των εννοιών Smart & Intelligent, θα λέγαμε ότι αρκετές φορές γίνεται και καταχρηστικά, εννοώντας με αυτό ότι είναι δεν αποτυπώνεται η πραγματική διάσταση του “έξυπνου”. Μιλάμε δηλαδή για ένα “marketing buzzword” που πολλές φορές απλά εξυπηρετεί την προσπάθεια να γίνει το εκάστοτε προϊόν πιο ελκυστικό και να δελεαστούν οι εν δυνάμει αγοραστές. Θα είχε ενδιαφέρον λοιπόν -και με αφορμή το κεντρικό άρθρο του τεύχους για την Τεχνητή Νοημοσύνη- να δούμε τι πραγματικά θα πρέπει να πρεσβεύει ο όρος έξυπνο στις τεχνολογίες και τις διαδικασίες για την ασφάλεια.

Καταρχήν η αποτύπωση του όρου έξυπνου για ένα τεχνολογικό προϊόν μπορεί να είναι δύσκολη. Αν θα επιχειρούσαμε να δώσουμε ένα ορισμό μελετώντας διάφορες διεθνείς πηγές, θα μπορούσαμε να προσδιορίσουμε ως ένα έξυπνο προϊόν αυτό που υπερβαίνει την κανονική του αποστολή, ενσωματώνοντας δυνατότητες –πέρα από τις παραδοσιακές- με κυριότερες την άμεση και πιο εύκολη αλληλεπίδραση με το χρήστη ή με άλλες συσκευές με πυρήνα τη διασυνδεσιμότητα του στο Διαδίκτυο.

Θα μπορούσαμε να χαρακτηρίσουμε έξυπνο οποιοδήποτε σύστημα συνδέεται στο internet; Η απάντηση είναι πως όχι. Βασικό στοιχείο ευφυΐας, είναι η αυτοματοποίηση διαδικασιών και η ευελιξία λειτουργιών με προσαρμοστικότητα σε διάφορες συνθήκες και σενάρια. Προχωρώντας ένα βήμα παραπάνω και σε ότι αφορά το Aritificial Intelligence θα προσθέταμε τη δυνατότητα εκμάθησης από το γύρω περιβάλλον και τη λήψη αποφάσεων που θα στηρίζονται στην αξιολόγηση των στοιχείων που συλλέγονται.
Ένα ολοκληρωμένο σύστημα ασφάλειας, θα μπορούσαμε να το ορίσουμε ως έξυπνο όταν ενσωματώνει πολλαπλούς αισθητήρες που λαμβάνουν δεδομένα από το περιβάλλον (εικόνες, ήχους, κινήσεις κ.λπ.), διαθέτει προηγούμενους αλγόριθμούς επεξεργασίας και ανάλυσης και έχει τη δυνατότητα σε πραγματικό χρόνο να επιτελεί διάφορες λειτουργίες, δίνοντας εντολές σε άλλα συστήματα και ενημερώνοντας άμεσα τους διαχειριστές για οποιαδήποτε συμβάν έχει ενδιαφέρον. Με βάση αυτό τον ορισμό, υπάρχουν σήμερα αρκετά συστήματα βιντεο-επιτήρησης, συναγερμού, ελέγχου πρόσβασης αλλά και πυρανίχνευσης που δικαιωματικά μπορούν να χαρακτηριστούν ως έξυπνα. Στο τομέα των κτιρίων αλλά των πόλεων, η έννοια του έξυπνου, αποτυπώνεται με βάση το επίπεδο ενσωμάτωσης αυτών των τεχνολογιών, έχοντας ως πυρήνα το Διαδίκτυο των Πραγμάτων (IoT – Internet of Things) και την ανάπτυξη υποδομών με διασυνδεδεμένους αισθητήρες και μηχανές. Η ασφάλεια αλλά και η πολιτική προστασία αποτελούν πλέον σημαντικές πτυχές σε ένα έξυπνο κτίριο ή μια έξυπνη πόλη, με στόχο τη διαχείριση των τεχνητών και φυσικών κινδύνων και τη έγκαιρη ενημέρωση και προληπτική προστασία από εγκληματικές δράσεις (π.χ. βομβιστικές ενέργειες) ή φυσικές καταστροφές (σεισμοί, πλημμύρες, πυρκαγιές). Σήμερα περισσότερο από ποτέ, η ανθεκτικότητα των πόλεων και των κτιρίων εξαρτάται από την ανοιχτή επικοινωνία, συνεργασία και διασύνδεση μεταξύ μιας ευρείας ποικιλίας συστημάτων, οργανισμών και ανθρώπων σε πραγματικό χρόνο ενημέρωσης, αξιολόγησης, λήψης απόφασης και ανάληψης δράσης. Οι προκλήσεις σε αυτό το τομέα είναι ανεξάντλητες και η δημιουργία ενός πραγματικά έξυπνου οικοσυστήματος αποτελεί τώρα και στο μέλλον ένα λαμπρό πεδίο δράσης για τους ανθρώπους της ασφάλειας.

Πηγή: www.securitymanager.gr / Βλάσης Αμανατίδης – Αρχισυντάκτης Security Manager 

Leave a reply

Αποδέχομαι την Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων